c מדוזות בעם
מסנן דיווחים
פעילות ב-3 הימים האחרונים
מסנן דיווחים
מדוזות בודדות שאינן צורבות
‫‫‬מדוזות בודדות צורבות
‫‫‫‬נחיל מדוזות שאינן צורבות
‫‫‬נחיל מעורב
‫‫‬נחיל מדוזות צורבות
‫‫לא נצפו מדוזות אך המים צורבים
לא נצפו מדוזות‫‫‬
‫‫מפת המדוזות מבוססת על דיווחי גולשים. הדיווחים משוכללים ומציגים תמונת מצב עכשווית מדוייקת עד כמה שאפשר. חופי הארץ מחולקים ל-33 אזורים לנוחיותכם. עזרו לנו לשפר את המידע במפה זו על ידי דיווחים שוטפים. גם כאשר לא רואים מדוזות מידע זה חשוב לנו ולציבור המתרחצים
< הייתם בים? לחצו כאן להוסיף דיווח