מדוזות בעם
‫מצטיין השנה
יוסי ולר
294
מצטיין החודש
Yuyu Ilany
23
‫מצטיין השבוע
יוסי ולר
6

‫טבלת מדווחים