מדוזות בעם
‫מצטיין השנה
Nadav
138
מצטיין החודש
Nadav
27
‫מצטיין השבוע
Nadav
7

‫טבלת מדווחים