מדוזות בעם
‫מצטיין השנה
שי מיניס
210
מצטיין החודש
עופרי אילוז
60
‫מצטיין השבוע
עופרי אילוז
60

‫טבלת מדווחים