מדוזות בעם
‫מצטיין השנה
שי מיניס
210
מצטיין החודש
שי מיניס
22
‫מצטיין השבוע
שי מיניס
6

‫טבלת מדווחים