מדוזות בעם
01/12/0009
אמיר פרלברג

מין

צפון חוף הכרמל
0-200
הליכה על החוף