מדוזות בעם
03/12/2021
יוסי ולר

מין

נתניה דרום - סירונית, ארגמן, פולג
0-200
שחיה (-)