מדוזות בעם
30/11/2021
שי מיניס

מין

מסרקנית זהרורית (Mnemiopsis leidyi)
10
1-5
פלמחים
200- 1 ק"מ
שחיה (-)