מדוזות בעם
30/11/2021
יוסי ולר

מין

נתניה דרום - סירונית, ארגמן, פולג
200- 1 ק"מ
שחיה