מדוזות בעם
30/11/2021
יוסי ולר

מין

נתניה דרום - סירונית, ארגמן, פולג
0-200
שחיה