מדוזות בעם
29/11/2021
Viktoria Gorelik

מין

ירחית ארבע קשתות (Aurelia aurita (Linnaeus, 1758))
1
1-5
בת ים וראשון לציון
0-200
רחצה (0-100m)