מדוזות בעם
29/11/2021
שי מיניס

מין

מסרקנית זהרורית (Mnemiopsis leidyi)
250
1-5
פעמונית נקודה (Phyllorhiza punctata)
1
11-30
פלמחים
200- 1 ק"מ
שחיה (-)