מדוזות בעם
28/11/2021
S

מין

חיפה דרום - חוף זמיר, דדו והסטודנטים
0-200
שחיה (> 2000m)