מדוזות בעם
27/11/2021
שי מיניס

מין

חוטית נודדת (Rhopilema nomadica)
1
11-30
מסרקנית זהרורית (Mnemiopsis leidyi)
90
1-5
פלמחים
200- 1 ק"מ
שחיה (-)