מדוזות בעם
26/11/2021
שי מיניס

מין

מסרקנית זהרורית (Mnemiopsis leidyi)
30
1-5
פעמונית נקודה (Phyllorhiza punctata)
1
1-5
פלמחים
200- 1 ק"מ
שחיה (-)