מדוזות בעם
11/11/2019
הילה דרור

חוטית נודדת
מכמורת, בית ינאי, נעורים
0-200
צלילת מכלים