מדוזות בעם
19/05/2022
יוסי ולר

מין

נתניה דרום - סירונית, ארגמן, פולג
200- 1 ק"מ
שחיה