מדוזות בעם
19/05/2022
Shmuel Onn

מין

חיפה דרום - חוף זמיר, דדו והסטודנטים
0-200
שחיה (> 2000m)