מדוזות בעם
02/12/2021
נעמה פרידמן

מין

תל אביב צפון - חוף הצוק ותל ברוך
0-200
הליכה על החוף