מדוזות בעם
29/11/2021
Shay Kotzer

מין

תל אביב מרכז - גורדון, בוגרשוב, פרישמן, צ'ארלס קלור
0-200
שחיה (-)

בחוף צ'ארלס קלור לא נצפו מדוזות בין אזור בית האצל למנטה ריי