מדוזות בעם
27/11/2021
Hanan Sela

מין

חיפה דרום - חוף זמיר, דדו והסטודנטים
0-200
שחיה (-)

צריבות חזקות שהופיעו לאחר כמה שעות על הגב והידיים
© Hanan Sela