מדוזות בעם
27/11/2021
Dor Edelist

מין

מסרקנית זהרורית (Mnemiopsis leidyi)
6-50
11-30
מעגן מיכאל וג'אסר א זרקא
200- 1 ק"מ
שחיה

בשם מושיק