מדוזות בעם
19/05/2022
Asa Rikin

מין

מסרקנית זהרורית (Mnemiopsis leidyi)
1-5
6-10
תל אביב מרכז - גורדון, בוגרשוב, פרישמן, צ'ארלס קלור
200- 1 ק"מ
שחיה