מדוזות בעם
18/05/2022
Dr. Yair Hillel

מין

חיפה דרום - חוף זמיר, דדו והסטודנטים
200- 1 ק"מ
שחיה

ים נקי ומושלם, חותם על כזה ים לכל השנה.