מצב החופים

דיווח חופי

החוף הדרומי: מים צורבים, מדוזות במים, מדוזות על החוף
גוש דן: מים צורבים, מדוזות במים, מדוזות על החוף
חוף השרון: מים צורבים, מדוזות במים, מדוזות על החוף
חוף הכרמל: מים צורבים, מדוזות במים, מדוזות על החוף
מפרץ חיפה: מים צורבים, מדוזות במים, מדוזות על החוף
עכו צפון: מים צורבים, מדוזות במים, מדוזות על החוף

דיווח ימי

החוף הדרומי: מים צורבים, מדוזות במים, מדוזות על החוף
גוש דן: מים צורבים, מדוזות במים, מדוזות על החוף
חוף השרון: מדוזות במים, מדוזות על החוף
חוף הכרמל: מים צורבים, מדוזות במים, מדוזות על החוף
מפרץ חיפה: מים צורבים, מדוזות במים, מדוזות על החוף
עכו צפון: מדוזות במים

מפת מצב החופים