מצב החופים

דיווח חופי

חוף הכרמל: מדוזות במים
מפרץ חיפה: מדוזות במים

דיווח ימי

חוף השרון:

מפת מצב החופים