מצב החופים

דיווח חופי

החוף הדרומי: מדוזות במים
חוף הכרמל:
מפרץ חיפה:

דיווח ימי

מפת מצב החופים