מצב החופים

דיווח חופי

חוף השרון:
חוף הכרמל:

דיווח ימי

חוף הכרמל: מדוזות במים

מפת מצב החופים