מצב החופים

דיווח חופי

החוף הדרומי: מדוזות במים
חוף השרון:
חוף הכרמל:
מפרץ חיפה:

דיווח ימי

חוף השרון: מדוזות במים

מפת מצב החופים