מצב החופים

דיווח חופי

החוף הדרומי: מדוזות במים
חוף השרון:
חוף הכרמל:

דיווח ימי

מפרץ חיפה:

מפת מצב החופים