מצב החופים

דיווח חופי

החוף הדרומי: מים צורבים, מדוזות במים, מדוזות על החוף
חוף השרון: מים צורבים, מדוזות במים, מדוזות על החוף
חוף הכרמל: מים צורבים, מדוזות במים
מפרץ חיפה: מים צורבים, מדוזות במים, מדוזות על החוף
עכו צפון:

דיווח ימי

החוף הדרומי:
חוף השרון: מים צורבים, מדוזות במים, מדוזות על החוף
חוף הכרמל: מים צורבים, מדוזות במים

מפת מצב החופים