מצב החופים

דיווח חופי

חוף הכרמל: מדוזות במים
מפרץ חיפה: מים צורבים

דיווח ימי

מפת מצב החופים