מצב החופים

דיווח חופי

חוף הכרמל:
מפרץ חיפה:

דיווח ימי

חוף הכרמל: מדוזות במים

מפת מצב החופים