מצב החופים

דיווח חופי

חוף הכרמל: מדוזות במים
מפרץ חיפה: מדוזות במים

דיווח ימי

חוף הכרמל: מדוזות במים
עכו צפון: מדוזות במים

מפת מצב החופים