מצב החופים

דיווח חופי

חוף השרון: מים צורבים
חוף הכרמל:

דיווח ימי

מפת מצב החופים