מצב החופים

דיווח חופי

חוף הכרמל:

דיווח ימי

חוף השרון: מדוזות במים
מפרץ חיפה: מדוזות במים
עכו צפון: מדוזות במים

מפת מצב החופים