פרטי דיווח
מיכל
חיפה דרום - חוף זמיר, דדו והסטודנטים
01/03/2019 14:00
הליכה על החוף
אין
מדוזות קטנות אדומות/סגולות